Norway NOR  

rss

  • rss
AGER

AGER2016: Entreprenørskap på et arbeidsmarked i forandring

For syvende år på rad tar Amway temperaturen på entreprenørskap verden rundt i befolkningsundersøkelsen Amway Global Entrepreneurship Report – AGER2016

Mer enn 50 000 intervjuer med kvinner og menn mellom 14 og 99 år i 45 land danner grunnlaget for AGER2016, som blir utført av et av verdens ledende analyseinstitutter, GfK i Nürnberg.

Også i år skiller Skandinavia seg ut. På globalt plan svarer 77 prosent av respondentene på tvers av utdanning, kjønn og alder at de har en positiv holdning til entreprenørskap. I Skandinavia svarer så mange som mellom 87 og 96 prosent av respondentene at de har en positiv holdning til entreprenørskap.

Dette og mange andre spørsmål tar AGER2016 opp for å inspirere og oppfordre til debatt om hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg, og hvilken innflytelse befolkningen, selskaper, organisasjoner og politikere har på utviklingen.

Amway er basert på entreprenørskap og selvstendig næringsvirksomhet. Bare i Skandinavia selger mange tusen forhandlere produktene våre gjennom direktesalg utenfor detaljbransjen. 

For Amway er AGER derfor et viktig redskap til å forstå globale trender og tolke holdningen til entreprenørskap på forskjellige markeder, i forskjellige aldersgrupper og blant menn og kvinner. Ikke minst er det viktig for å få et innblikk i hvordan og hvor utviklingen skjer, slik at selskapet kan fortsette å drive bærekraftig virksomhet verden rundt.

metteheniusHvert år viser Amway Global Entrepreneurship Report oss at det skandinaviske folkets holdning til entreprenørskap er mye mer positivt enn blant gjennomsnittet i resten av verden. Likevel er det langt ned til andelen som kan tenke seg å starte sin egen virksomhet. Med AGER prøver vi blant annet å kartlegge hvilke faktorer som gjør at folk ikke blir entreprenører.

Mette Henius
Sales Manager hos Amway Scandinavia.

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia