Norway NOR  

rss

  • rss
Nyheter - Amway
Amway Global Entrepreneurship Report 2015

2015.11.19 - 

Amways globale rapport om entreprenørskap, som årlig tar temperaturen på holdningene til entreprenørskap globalt, viser at nordmenn er blant de mest positive i verden. Men selv om nordmenn liker ideen om å være sin egen sjef, hindrer frykten for å mislykkes og gå konkurs én av to av dem i å leve ut drømmen.

For første gang introduserer Amways globale rapport om entreprenørskap en gründerånd-indeks, Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI). AESI bygger på teorien om planlagt atferd og omfatter tre dimensjoner: 1. Ønskverdighet, dvs. om nordmenn oppfatter det å starte sin egen virksomhet som ønskelig; 2. Gjennomførbarhet, dvs. om nordmenn føler seg klare til å starte egen virksomhet; og 3. Stabilitet mot sosialt press, dvs. om nordmenn ville ha latt seg overtale til å la være å starte sin egen virksomhet av de sosiale omgivelsene, for eksempel familie og venner.

AESI-skåren for Norge ligger på 44 % og er dermed lavere enn det internasjonale gjennomsnittet på 51 %.

En analyse av de tre AESI-dimensjonene viser at bare 40 % av de norske respondentene ønsker å bli gründer. De lar seg også påvirke av omgivelsene i høy grad. Bare 39 % oppgir at de ikke ville ha gitt slipp på drømmen om å etablere sin egen virksomhet hvis familie og venner stod i veien for dem. Det ser bedre ut når det gjelder tilliten til egne evner: 54 % er overbevist om at de besitter ferdighetene som trengs for å starte sin egen virksomhet.

Skriv en kommentar

E-postadressen blir ikke offentliggjort
* Må fylles ut

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia