Norway NOR  

rss

  • rss
Pressemeldinger - Amway
Nordmenn blant dem som er mest positive til entreprenørskap

2015.11.19 - 

Amways globale rapport om entreprenørskap, som årlig tar temperaturen på holdningene til entreprenørskap globalt, viser at nordmenn er blant de mest positive i verden. Men selv om nordmenn liker ideen om å være sin egen sjef, hindrer frykten for å mislykkes og gå konkurs én av to av dem i å leve ut drømmen.

I en ny undersøkelse tilknyttet Amways globale rapport om entreprenørskap, Amway Global Entrepreneurship Report, sier 95 % av de norske respondentene at de er positivt innstilt til entreprenørskap, mens bare 3 % er negative. Dette er langt over det internasjonale gjennomsnittet på 75 % og det europeiske gjennomsnittet på 72 %. Alder ser ut til å ha liten innvirkning på den positive holdningen til entreprenørskap, da over 94 % i alle aldersgrupper er positivt innstilt. Det samme gjelder kjønn: Både kvinner og menn er positive til entreprenørskap (95 %).

Bare én av tre nordmenn kan tenke seg å starte for seg selv
Bare 33 % sier at de kan tenke seg å starte sin egen virksomhet, noe som gjør norske gründerpotensialet mye lavere enn både det internasjonale (43 %) og det europeiske gjennomsnittet (38 %). Ifølge undersøkelsen er 7 % av de norske respondentene allerede selvstendig næringsdrivende, noe som gir et etterslep i entreprenørskap på 26 %.

Menn under 50 viser størst gründerpotensial
Norske menn under 50 år viser et mye høyere gründerpotensial enn menn over 50 år (under 35 år: 41 %, 35–49 år: 38 %, over 50 år: 23 %). Utdanning ser ikke ut til at ha noen nevneverdig innvirkning på gründerpotensialet, som er 32 % for dem med universitetsutdannelse og 33 % for dem uten.

Nordmenn er ute etter å realisere seg selv
Det som appellerer mest til nordmenn når det gjelder å bli selvstendig, er muligheten til å realisere seg selv og sine egne ideer (52 %), å være uavhengig av en arbeidsgiver, å være sin egen sjef (36 %) og muligheten til å tjene en ekstra inntekt (22 %).

Vi tar temperaturen på gründerånden
For første gang introduserer Amways globale rapport om entreprenørskap en gründerånd-indeks, Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI). AESI bygger på teorien om planlagt atferd og omfatter tre dimensjoner: 1. Ønskverdighet, dvs. om nordmenn oppfatter det å starte sin egen virksomhet som ønskelig; 2. Gjennomførbarhet, dvs. om nordmenn føler seg klare til å starte egen virksomhet; og 3. Stabilitet mot sosialt press, dvs. om nordmenn ville ha latt seg overtale til å la være å starte sin egen virksomhet av de sosiale omgivelsene, for eksempel familie og venner.

AESI-skåren for Norge ligger på 44 % og er dermed lavere enn det internasjonale gjennomsnittet på 51 %.
En analyse av de tre AESI-dimensjonene viser at bare 40 % av de norske respondentene ønsker å bli gründer. De lar seg også påvirke av omgivelsene i høy grad. Bare 39 % oppgir at de ikke ville ha gitt slipp på drømmen om å etablere sin egen virksomhet hvis familie og venner stod i veien for dem. Det ser bedre ut når det gjelder tilliten til egne evner: 54 % er overbevist om at de besitter ferdighetene som trengs for å starte sin egen virksomhet.

Nordmenn er mer risikovillige enn det internasjonale gjennomsnittet.
For 49 % av de norske respondentene er frykten for å mislykkes en hindring mot å starte for seg selv. Dette gjør nordmenn betydelig mer risikovillige enn det internasjonale gjennomsnittet, hvor 70 % oppfatter risikoen for å mislykkes som en hindring mot å starte sin egen virksomhet. Det nordmenn frykter mest, er økonomiske byrder til og med konkurs (28 %) og trusselen om økonomisk krise (25 %).

Norge oppfattes som mer gründervennlig enn resten av Europa
66 % av de norske respondentene mener at det norske samfunnet er gründervennlig – en svak økning fra 64 % i 2014. Dette er høyere enn det internasjonale gjennomsnittet på 50 %. På spørsmål om hva de selv tenker om norske gründere, svarte de at gründere liker å lære ting (94 %), liker å ha kontroll og fortelle andre hva de skal gjøre (73 %), mener folk skal følge reglene til enhver tid, selv om ingen følger med (70 %), er ute etter eventyr og liker å ta risiko (69 %), ønsker å hjelpe mennesker (67 %).

Ekspert: Nordmenn foretrekker tryggheten ved å være ansatt Professor Lars Kolvereid ved Handelshøgskolen i Bodø sier:

Til tross for den positive holdningen til entreprenørskap og oppfatningen av samfunnet som gründervennlig, er det interessant å se at bare 33 % av befolkningen i Norge kunne tenke seg å starte sin egen virksomhet. Disse tallene er mye lavere enn gjennomsnittet på verdensbasis, som ligger på 43 %. Så mens de fleste nordmenn er positive til entreprenørskap og folk oppfatter Norge som et gründervennlig land, foretrekker folk flest å være fast ansatt samtidig som de anerkjenner andres entreprenørskap. Entreprenørskapsaktiviteten i landet vil antakelig holde seg relativt lav til entreprenørskap som karrierevalg blir mer ettertraktet blant befolkningen.

For mer informasjon
Mette Henius, Senior Corporate Affairs Manager – Amway Scandinavia
Telefon: (+45) 4331 3209 eller (+45) 4060 4959
E-post: mette_henius@amway.com

Om Amway Global Entrepreneurship Report
2015-studien ble gjennomført av GFK NUREMBERG i Tyskland blant et utvalg på 49 775 mennesker i alderen 14–99 år i 44 land:

Australia, Belgia, Brasil, Bulgaria, Canada, Colombia, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Korea, Kroatia, Latvia, Litauen, Malaysia, Mexico, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Sør-Afrika, Thailand, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, USA, Vietnam og Østerrike. I Kina, Colombia, India, Mexico og Sør-Afrika deltok bare mennesker i storbyområder. I Norge deltok 992 kvinner og menn i alderen 15–79 i undersøkelsen. Feltarbeidet varte fra 12. mai til 18. Mai 2015.

Om Amway
Amway er en global leder innenfor direktesalg og driver virksomhet i mer enn 80 land verden rundt, herunder 26 europeiske land. Amways produkter distribueres gjennom mer enn 3 millioner uavhengige Amway-forretningseiere over hele verden, og 500 000 av disse befinner seg i Europa.

Amway tilbyr mer enn 450 produkter innenfor skjønnhet, velvære og produkter til hjemmet. Alle produktene er utviklet i egne FoU-sentre, og over 700 forskere og en halv million tester årlig garanterer kvaliteten og produktsikkerheten. Amway eier 1 000 innvilgede patenter. Amway gir alle muligheten til å starte sin egen virksomhet ved å selge Amway-produkter. Distributører kan velge mellom et omfattende utvalg med produkter og skape sin egen virksomhet basert på den enkeltes ambisjoner. Det er 100 prosent tilbakekjøpsgaranti på alle Amways produkter.

Skriv en kommentar

E-postadressen blir ikke offentliggjort
* Må fylles ut

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia