Norway NOR  

rss

  • rss
Samfunnsansvar

SELSKAPETS SOSIALE ANSVAR

Selskapets sosiale ansvar har vært en viktig del av Amways bedriftsfilosofi helt siden Amway ble grunnlagt i 1959. Amway og selskapets medarbeidere og forhandlere støtter lokalsamfunn over hele Europa og verden. Amways One by One™-kampanje for barn koordinerer ulike veldedighetsprosjekter som støtter vanskeligstilte barn. Gjennom denne kampanjen er vi med på å finansiere førskoler, lekeplasser og legehjelp for unge mennesker.

Gjennom AMWAY ONE BY ONE™-kampanjen for barn
Siden 2003 har kampanjen hjulpet mer end 11 millioner barn med USD 225 millioner i donasjoner og 3,1 millioner frivillige arbeidstimer.

Siden 2001 har Amway Europe støttet UNICEF (United Nations Children’s Fund). UNICEF er nå den største mottakeren av One by One-bidrag og mottok over 1,1 millioner dollar bare i 2010. Prosjektene omfattet blant annet Stein for stein-kampanjen som har til formål å bygge nye førskoler i Tyrkia, samt støtte til hjelpetiltakene i kjølvannet av jordskjelvet på Haiti i januar 2010. Over 200 000 dollar ble samlet inn til sistnevnte prosjekt.

I den senere tid har vi støttet mange nødtiltak i andre deler av verden, deriblant i forbindelse med oversvømmelsene i Ungarn, Tsjekkia og Pakistan og jordskjelvet i L’Aquila i Italia. Amway har tradisjon for å reagere ved å gi bidrag, produkter og frivillig hjelp. I den senere tid har Amway og Amways medarbeidere og forhandlere verden rundt samlet inn mer enn 4,4 millioner dollar i forbindelse med katastrofen som rammet Japan i mars 2011.

Alle europeiske Amway-markeder hjelper skolebarn i Sør-Afrika ved å selge One by One-krus. Inntektene fra koppene hjelper unge elever i Sør-Afrika, som mangelfulle møbler på skolen. I tillegg holdes undervisningen ofte utendørs – det er vanskelig for dem å finne en solid overflate å skrive på. Sammen med Archbishop Tutu 2015 Campaign©, forsyner Amway disse skolene med ergonomiske fangpulter, som kalles Tutudesks©. Disse pultene plasseres i fanget på elevene, slik at de kan lære hvor som helst. Pultene er lette, holdbare og barnesikre. Målet med kampanjen er å utstyre 20 millioner afrikanske elever med sin egen Tutudesk© før 2015.

Amway Norge støtter UNICEF Norges arbeid for skoler i Afrika. I 2014 donerte Amway Norge og Amway-forretningseiere 50 000 kroner til UNICEF Norge.

 

MILJØ

En konkret del av Amways samfunnsansvar går ut på styre selskapets påvirkning på miljøet, og vi forbedrer miljøstyringssystemene for hvert år.

I 2010 startet Amway utviklingen av et omfattende miljøstyringssystem og ga ut nye håndbøker med miljøretningslinjer for all virksomhet i Europa. I tillegg startet Amway et program for å øke bærekraften ved lokale og internasjonale arrangementer. Et annet positivt tiltak for å fremme bærekraftig drift er beslutningen om å flytte produksjonen av produkter til hjemmet fra USA til Europa, noe som reduserer karbonutslippene forbundet med transport med inntil 79 prosent.

Energiøkonomisering i Amways bygninger er et tiltak som bidrar til å håndtere klimaendringene og spare penger på en smart måte. Ved Amways europeiske hovedkontor i München i Tyskland er for eksempel gassforbruket redusert med 43 % og strømforbruket med 22 % på 2 år. Og ved Amway Business Center i Krakow i Polen er nye, topp moderne kontorer designet på en miljøvennlig måte.

Bruk av produkter, bearbeidingsprosesser og emballasje som reduserer miljøpåvirkningen er et viktig mål for Amway. Kassene som brukes til frakt, er laget av 60 % resirkulert materiale, med 100 % biologisk nedbrytbar fyllmasse laget av maismel. Ved hjelp av livssyklusanalyse fortsetter Amway å redusere produktenes miljøpåvirkning mens NUTRILITE dyrker, høster og bearbeider planter på egne bærekraftige farmer.

I 1989 mottok selskapet en pris fra FNs miljøprogram, United Nations Environment Programme Achievement Award. Amways globale hovedkontor i Ada i Michigan er sertifisert av Wildlife Habitat Council. Innen 2014 ønsker Amway å bli verdens ledende bærekraftige direktesalgsselskap og redusere drivhusutslippene med 25 prosent, minimere avfall og sikre inntil 95 prosent full resirkulerbarhet, redusere vannforbruket med 10 prosent og øke bruken av alternative energikilder med inntil 15 prosent.

 

***

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke : blogs.amway.com/onebyone, eller ved bestilling av bærekraftrapport for Amway.

___

 

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia